บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นหลายคู่อยู่กินกันมานาน ที่น่าแปลกคือ บุคคลเหล่านั้น กลับขาดสิทธิที่จะสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งๆที่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง แต่กลับถูกริดรอนสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากการไม่มีกฎหมายการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน

    Infographic ตัวนี้ได้ตั้งคำถามว่า ทำไมทะเบียนสมรสถึงสำคัญต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และ เหตุใด จึงควรมีกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนรักเพศเดียวกัน

    เกย์มีดีไซน์ ก่อตั้งเพื่อการรวมตัวของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ให้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศต่อสังคม
หากคุณเห็นด้วยและอยากช่วยแชร์สิ่งเหล่านี้สู่สังคม ลงทะเบียนอีเมล์ เพื่อตอบรับข่าวสารและโครงการดีๆต่อไปในอนาคต
E-Mail :
เราเชื่อว่าคนทุกคนมีพลังเพื่อที่จะขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเราคิดว่า ทุกคนสามารถใช้ความสามารถ ความถนัด ของแต่ละคน มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรเราขอชักชวนให้คุณ ใช้ทักษะที่คุณมีร่วมมือกับเราเพื่อสร้างสรรค์สื่อดีๆให้แก่สังคม เพียงลงทะเบียนอีเมล์ และความสามารถหรือกำลังที่คุณจะช่วยเหลือเราได้ สำหรับproject ต่อไปที่เราอาจต้องการพลังของคุณ
ชื่อ/หน่วยงาน :
E-Mail :
ความสามารถ :
*ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ